[Thư Pháp] Không khinh người chưa học là khó

dieuphapam

Administrator
re_khongkhinhnguoichuahoclakho.jpg

Không khinh người chưa học là khó
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

Top