là khó

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Gặp Việc Mà Vô Tâm Là Khó

    Gặp Việc Mà Vô Tâm Là Khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    [Thư Pháp] Không khinh người chưa học là khó

    Không khinh người chưa học là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top