[Thư Pháp] Hiếu là độ được đấng thân, Nhân là độ được trầm luân mọi loài

dieuphapam

Administrator
re_hieuladoduocdangthan.jpg

Hiếu là độ được đấng thân
Nhân là độ được trầm luân mọi loài
(Trích Phật Bà Chùa Hương)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

Top