thích thanh từ

 1. dieuphapam

  Bát Nhã Tâm Kinh

  Hệ Bát-nhã gồm cả thảy 600 quyển, và Bát-nhã Tâm kinh là trung tâm. Vì vậy tất cả tăng ni bất cứ hệ phái nào dù Tịnh độ, Thiền, Mật đều đọc thuộc hết. Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí tuệ cùng tột. Trí tuệ này vượt hơn trí tuệ thường ở thế gian. Chẳng những lý nhân duyên phát sinh ra hệ Bát- nhã...
 2. dieuphapam

  Tiến Thẳng Vào Thiền Tông

  Người xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục tổ Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền biết chỗ vào. Thế đấy, mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: Kẻ này tuy nghèo, ở Lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ nhưng cái đó cùng Hòa thượng...
 3. dieuphapam

  Lời Giáo Huấn Mùa An Cư

  Trước hết, tôi nói ý nghĩa an cư kiết hạ, sau sẽ nhắc thêm những điều cần thiết. Ai cũng biết tháng tư là đầu mùa mưa ở Việt Nam, ở Ấn Độ tháng này mưa nhiều. Hồi xưa thời đức Phật còn tại thế, bình thường chư Tăng Ni đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ít ở một chỗ cùng nương nhờ chư Thượng tọa, Đại...
 4. dieuphapam

  Bóng Trăng Canh Ngọ

  Tất cả chúng ta dù lớn, dù nhỏ có mặt trên trần gian này, ai cũng như ai, đều thấy bản ngã của mình là quan trọng, cho là cái rún của vũ trụ, nên muốn mọi người đều quí mình, trọng mình, hướng về mình, ngược lại mình lại coi thường mọi người. Đó là một bệnh hết sức lớn. Cho nên trong nhà Phật...
 5. dieuphapam

  Cành Lá Vô Ưu

  Mùa đông năm 1991, tôi ra Vũng Tàu dưỡng bệnh ở nhờ thất Thích Ca của Quan Âm Phật đài. Trước cửa thất nhìn xuống mặt biển có cây bồ đề sum sê che rợp, râm mát cả thất. Tôi thường ra đứng dưới tàng cây nhìn xuống biển. Một hôm, tôi đứng nhìn ra biển thấy biển cả thênh thang sóng bủa trắng xóa...
 6. dieuphapam

  Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

  Phật giáo thường nhắc nhở chúng ta “vạn vật trên thế gian là vô thường”. Từ con người đến muôn vật luôn chuyển biến liên tục như dòng thác đổ không một phút giây dừng nghỉ. Nơi con người tế bào này sanh tế bào kia diệt, sanh diệt diệt sanh nối tiếp không ngừng, mãi đến khi thân này hoàn toàn bại...
 7. dieuphapam

  Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi

  Đúng ra Nghiệp là chữ Hán. Dịch chữ Phạn gọi là Karma (Cạc - ma); Karma Trung Hoa gọi là Nghiệp. Nghĩa của nó là những hành động. Hành động của chúng ta lập đi lập lại nhiều lần thành thói quen, cái thói quen đó gọi là Nghiệp. Cũng như một cô giáo dạy học từ khi ra trường rồi cứ dạy học từ năm...
 8. dieuphapam

  Trên Con Đường Thiền Tông

  Có một số người phê phán tu BIẾT VỌNG mà Hòa Thượng Chơn Không đang hướng dẫn cho Tăng Ni và Phật Tử tu là do người sau đặt ra chớ không do Phật dạy. Lại còn cho rằng Thiền Tông là quái thai của Phật Giáo, nghi ngờ việc Phật truyền tâm ấn cho Tổ Ca Diếp và sự truyền thừa của Chư Tổ Ca Diếp và sự...
 9. dpa

  [Giới thiệu] Trọn bộ 10 quyển Hoa Vô Ưu của HT Thích Thanh Từ

  Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong đó một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng, Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước. Diệu Pháp Âm thực hiện sách nói hoá các tác phẩm này từ khá lâu...
 10. dpa

  Hương Hải Thiền Sư

  Vốn nghe, Phật Tổ ở nước Tây Thiên Trúc truyền đến, ban đầu là Thái tử con vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lên núi Tuyết tu hành thành đạo, hiệu là Thế Tôn nói rộng ba tạng kinh điển. Sau đó truyền sang nước Chấn Đán (Trung Hoa) ở phương Đông, từ đời Hiếu Minh Đế triều Hán cho đến ngài Huyền Trang đời...
 11. dpa

  Thiền Học Đời Trần

  Mỗi dân tộc luôn có những điểm son quá khứ để mà hãnh điện. Đó là một thông lệ tất yếu. Dân tộc ta cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Mỗi lần lật lại trang sử vẻ vang của đời Trần, chúng ta không xiết cảm động và khâm phục các vua Trần đã cố kết được lòng dân, đoàn kết mọi người, vua tôi hòa hợp...
 12. dpa

  Gia Hạnh Phổ Hiền

  Mục lục: Gia Hạnh Phổ Hiền 01 Gia Hạnh Phổ Hiền 02 Gia Hạnh Phổ Hiền 03 Gia Hạnh Phổ Hiền 04 Gia Hạnh Phổ Hiền 05 Gia Hạnh Phổ Hiền 06 Gia Hạnh Phổ Hiền 07 Gia Hạnh Phổ Hiền 08 Gia Hạnh Phổ Hiền 09 Gia Hạnh Phổ Hiền 10 Gia Hạnh Phổ Hiền 11 Gia...
 13. dpa

  Về Thăm Quê Hương Lần 2

  Mục lục: Tròn Đầy Thái Hư
 14. dpa

  Tròn Đầy Thái Hư

  Mục lục: Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 1 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 2 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 3 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 4 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 5 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 6 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 7 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 8 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 9 Tỳ Kheo Giới Yếu Giải 10
 15. dpa

  Phật Pháp Là Chân Thật

  Mục lục: Phật pháp là chân thật 01 Phật pháp là chân thật 02
 16. dpa

  Mình Là Cái Gì

  Mục lục: Mình Là Cái Gì
 17. dpa

  Khuyến Tu

  Mục lục: Khuyến Tu A Khuyến Tu B
 18. dpa

  Đạo Phật Là Đạo Như Thật

  Mục lục: Đạo Phật Là Đạo Như Thật 01 Đạo Phật Là Đạo Như Thật 02 Đạo Phật Là Đạo Như Thật 03 Đạo Phật Là Đạo Như Thật 04
 19. dpa

  Đạo Phật -06_03_2005

  Mục lục: Đạo Phật A Đạo Phật B
 20. dpa

  Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

  Mục lục: Bài Văn Trữ Từ Tự Răn 01 Bài Văn Trữ Từ Tự Răn 02 Bài Văn Trữ Từ Tự Răn 03 Bài Văn Trữ Từ Tự Răn 04 Bài Văn Trữ Từ Tự Răn 05
Top