Tác giả
Hòa thượng Thích Thanh Từ

Người xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục tổ Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền biết chỗ vào. Thế đấy, mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: Kẻ này tuy nghèo, ở Lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ nhưng cái đó cùng Hòa thượng không khác.

Người xưa sao mà giản dị, không phải tốn nhiều sức lực như chúng ta ngày nay. Có khi chỉ một cái đạp của Lão tổ Hòa thượng, Thủy Lạo cười cả đời vẫn chưa thôi. Hoặc một tiếng hét trầm thống của Lâm Tế, bặt hết dấu vết của cả cuộc truy lùng theo dấu chân chồn… thì nơi đây còn gì để mà nói nữa. Tuy nhiên, vừa thấy biết là Chân tâm, vẫn thâm trầm đằm thắm như thuở nào. Mọi ngược xuôi lắng xuống, chỉ bình thường:

Thấy biết là Chân tâm, nghe biết là Chân tâm, ngửi biết là Chân tâm, xúc chạm biết là Chân tâm và biết các pháp trần là Chân tâm. Cái biết đó thường biết rõ ràng, xưa nay không vắng thiếu, trùm cả các căn. Nó cũng không tướng mạo sanh diệt gì cả. Đó là Tâm chân thật hiện tiền, bất sanh bất diệt xưa nay của chúng ta.

Nơi đây, dưới cửa Trúc Lâm, Hòa thượng Tôn sư xin mời Tăng Ni đạo tục tiến thẳng vào, để khỏi mất thời gian vô ích.
(Lời đầu sách)

Mục lục:

  1. Lời đầu sách - Toát Yếu Bát Nhã
  2. Toát Yếu Bát Nhã (tiếp theo)
  3. Đường sanh từ, đường bất tử phần 1
  4. Đường sanh từ, đường bất tử phần 2
  5. Đường sanh từ, đường bất tử phần 3
  6. Khám phá ông chủ
  7. Cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chơn tâm phần 1
  8. Cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chơn tâm phần 2
  9. Cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chơn tâm phần 3
Nhà xuất bản
Tổng Hợp
Người đọc
Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,494
Xem
2,279
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top