lời phật dạy

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bị nhục mà không tức giận là khó

  Bị nhục mà không tức giận là khó. (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Không làm các điều ác siêng làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy

  Không làm các điều ác Siêng làm những điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đó là lời Phật dạy (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác và xem là thua kém

  Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác và xem là thua kém Bậc trí giả gọi là đấy là xiềng xích (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng

  Sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư pháp] Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo

  Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo. (Kinh Pháp Cú) Dịch: Chớ làm các điều ác Vâng làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đây lời chư Phật dạy. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc...
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu

  Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư pháp] Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất, một là không tạo tội, hai là biết ăn năn

  Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất Một là không tạo tội, hai là biết ăn năn (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư pháp] Chấp thủ là đau khổ, buông xả là giải thoát

  Chấp thủ là đau khổ Buông xả là giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  Những Lời Phật Dạy

  LỜI NÓI ĐẦU Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūtra. Mặc dù kinh điển Pāli thuộc về một bộ phái Phật giáo – bộ phái Theravāda hay Thượng tọa bộ – không có nghĩa là các bài kinh này chỉ dành riêng cho...
 10. dieuphapam

  [Thư pháp] Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát

  Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư pháp] Thiện ác là nhân, khổ lạc là quả

  Thiện ác là nhân Khổ lạc là quả (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư pháp] Trừ diệt tánh ngã mạn là khó

  Trừ diệt tánh ngã mạn là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục là gốc hạnh lành, sân si là nguồn tội lỗi

  Nhẫn nhục là gốc hạnh lành Sân si là nguồn tội lỗi (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư pháp] Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

  Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dpa

  [Thư pháp] Nhất tâm niệm Phật và Tâm tĩnh lặng

  Kính chào quý vị! Kể từ tháng 11 này, mỗi tuần Trung tâm Diệu Pháp Âm sẽ tải lên tặng quý vị một hoặc nhiều bức Thư pháp Phật giáo. Các bức thư pháp này do nghệ nhân Nguyễn Thị Lang phát tâm viết và dâng tặng mọi người. Bản gốc độ phân giải cao sẽ được tải lên và quý vị có thể tải về tuỳ nghi sử...
Top