Quán Niệm Với Tâm Từ Ái

Quán Niệm Với Tâm Từ Ái

Tác giả
Ajahn Brahm

Có một lời giáo huấn xa xưa nói rằng: "Bằng cách mang lại lợi ích cho bản thân, ta sẽ đem lại lợi ích cho người khác, bằng cách mang lại lợi ích cho người khác ta sẽ đem lại lợi ích cho bản thân".

Quán niệm với tâm từ ái chính là chủ đề của cuốn sách nhỏ này và cũng là phương pháp diệu kỳ đem chân lý vào cuộc sống. Qua những câu chuyện và lời chỉ dẫn xúc tích, tôi giới thiệu với bạn về quán niệm với tâm từ ái, đồng thời truyền đạt phương pháp hiệu quả để đạt điều mà tôi gọi là hơi thở tốt lành. Thực hành này sẽ phát triển theo thời gian và tôi sẽ trình bày thật chi tiết mỗi giai đoạn trong năm giai đoạn thông qua những biến cố, và các cách thức tinh tế để có thể thực tập quán niệm với tâm từ ái ngày càng gia tăng trong từng giai đoạn. Hãy đón nhận hơi thở tốt lành với tinh thần yêu thương, đây chính là một phần trong thực hành quán niệm với tâm từ ái.

Quán niệm sẽ giúp chúng ta nâng cao năng lực quản lý tâm trí, và bằng cách kiểm soát tâm trí một cách từ ái, ta sẽ càng dễ dàng trở thành nguồn từ ái đem lại điều tốt lành cho vạn vật.

Trong phần tiếp theo của sách, chúng ta sẽ tập trung vào tình yêu thương, thực hành này sẽ mở rộng cánh cửa tâm hồn ta. Việc thực hành cũng trải qua năm giai đoạn và tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn, từng bước tạo quán niệm với tâm từ ái trong trái tim dung bối cho đến khi quán niệm lan tỏa vô tận đến với mọi người và vạn vật.

Hãy yêu thương, đây là cách quan tâm tới người khác hữu hiệu nhất, và tôi chắc rằng bạn sẽ tự mình khám phá ra một điều, khi ta quan tâm tới người khác bằng việc quán niệm với tâm từ ái, cuộc sống của ta sẽ ngày càng kỳ diệu và tốt đẹp hơn.

"Không chỉ quán niệm, mà phải quán niệm với tâm từ ái" - Ajahn Brahm

(Lời nói đầu)

Bạn có thể nghe tại Youtube

Mục lục:

  1. Lời mở đầu
  2. Giai đoạn 1 - Giai đoạn 5
  3. Tâm Từ Ái và Buông Bỏ phần 1
  4. Tâm Từ Ái và Buông Bỏ phần 2
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Minh Nhật
Người đọc
Thi Mai, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,287
Xem
2,287
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top