quán niệm với tâm từ ái

  1. dieuphapam

    Quán Niệm Với Tâm Từ Ái

    Có một lời giáo huấn xa xưa nói rằng: "Bằng cách mang lại lợi ích cho bản thân, ta sẽ đem lại lợi ích cho người khác, bằng cách mang lại lợi ích cho người khác ta sẽ đem lại lợi ích cho bản thân". Quán niệm với tâm từ ái chính là chủ đề của cuốn sách nhỏ này và cũng là phương pháp diệu kỳ đem...
Top