Pháp Khắp Mọi Nơi- Đón Chào Mỗi Sát Na Bằng Chánh Niệm Và Trí Tuệ

Pháp Khắp Mọi Nơi- Đón Chào Mỗi Sát Na Bằng Chánh Niệm Và Trí Tuệ

Tác giả
Ashin Tejaniya

Niềm tri ân sâu xa này tôi xin kính dâng lên thầy của tôi, cố Đại trưởng lão thiền sư Shwe Oo Min Bhaddanta Kosalla, người đã dạy giáo pháp và thái độ chân chính cho sự phát triển tâm linh và thiền tập của tôi.

Tôi muốn bày tỏ sự cám ơn đến tất cả các thiền sinh, những câu hỏi và khó khăn của họ một lần nữa lại là nhân duyên của nhiều phần diễn giảng trong quyển sách này. Tôi thật sư hi vọng rằng quyển sách này sẽ giúp thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp pháp hành của họ sâu sắc hơn.

Cuối cùng tôi muốn cám ơn tới tất cả quí vị đã đóng góp vào sự hoàn thành cuốn sách này.

Ashin Tejaniya
(Lời cảm tạ)
Người dịch
Tuệ Nhân (Pannadhika)
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,182
Xem
2,058
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top