ashin tejaniya

  1. dieuphapam

    Pháp Khắp Mọi Nơi- Đón Chào Mỗi Sát Na Bằng Chánh Niệm Và Trí Tuệ

    Niềm tri ân sâu xa này tôi xin kính dâng lên thầy của tôi, cố Đại trưởng lão thiền sư Shwe Oo Min Bhaddanta Kosalla, người đã dạy giáo pháp và thái độ chân chính cho sự phát triển tâm linh và thiền tập của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cám ơn đến tất cả các thiền sinh, những câu hỏi và khó khăn của...
Top