Niềm Vui Mùa An Cư

Niềm Vui Mùa An Cư

Tác giả
Thích Nhật Quang

Ngày xưa khi Phật còn tại thế, ba tháng mùa mưa được xem là thời gian
quan trọng nhất để tăng đoàn an trú nỗ lực công phu. Thành tựu thánh quả là mục tiêu cao nhất, mà hàng đệ tử xuất gia của đức Phật xưa cũng như nay phải thực hiện cho bằng được.

Vào đầu mùa này, chư Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế Tôn xin đề mục hành trì
cho chính mình. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng đệ tử, trao cho mỗi vị đề mục thiền quán, với lời răn nhắc cố gắng thực tập. Mang Thánh huấn này đi vào rừng, vào các trú xứ, các thầy đã biến ba tháng an cư thành đài hoa chánh giác dâng lên cúng dường đấng Điều Ngự Sư.
Ngày nay, nối tiếp truyền thống ấy, mùa Hạ trường đối với chư Tăng Ni trở thành mùa trú xứ lan nhã. An cư để sống trở lại với chính mình đã trở thành tâm nguyện, thành nguồn vui của Tăng già. Và vì thế, niềm vui mùa an cư chính là những dấu ấn còn lại của đời sống Tăng già, mặc cho dòng thời gian nghiễm nhiên tuôn chảy không cùng.

Ở đây, chúng tôi xin được làm một người bạn đồng hành với tất cả chư huynh đệ, cùng sẻ chia những đoạn tân khổ trên bước đường tu tập, với chí nguyện “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” của những người con Phật

Rất mong được sự đồng cảm và chỉ giáo của chư pháp hữu khắp muôn phương.

Thiền viện Thường Chiếu, 15/04/ Mậu Tý
PL. 2552 – DL. 2008
Tỳ-kheo THÍCH NHẬT QUANG

(Lời giới thiệu)

Mục lục:
  1. Lời giới thiệu
  2. Thực tập chỉ quán
  3. Giá trị tu tập trong mùa an cư
  4. Tinh thần tu tiến
  5. Tu trong các oai nghi
  6. Trị tâm
  7. Tu phải vững tiến
  8. Tu là phát huy trí tuệ
Nhà xuất bản
Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
665
Xem
665
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top