Những Nụ Cười Thiền

Sách nói: Những Nụ Cười Thiền - của tác giả Thomas Cleary

 1. dieuphapam
  Đang tải...


  Lời mở

  “Những nụ cười thiền” là tập sách nhỏ phỏng dịch theo “Zen Antics” cũng là một bản dịch tiếng Anh của tác giả Thomas Cleary. Tây phương sưu tập Thiền của Đông phương, và bây giờ người Đông phương đọc lại của người Tây phương. Đó là quá trình tập sách này.

  Một trăm câu chuyện về tỉnh thức (A Hundreds Stories of Enlightenment) - một ghi chú phía dưới tựa sách báo hiệu như thế. Thiền có nghĩa là tỉnh thức trong mọi tình huống. Vào những lúc bất ngờ nhất, hoặc là trong cung cách đối xử bình thường, Thiền sư vẫn có cách giải quyết khinh khoái, nhẹ nhàng.

  Xin mở tập sách này như thể tình cờ chúng ta có mặt.

  Thiền viện Viên Chiếu
  Cuối năm 1999
  Tác giả:
  Thomas Cleary
  Nhà xuất bản:
  Tôn Giáo Hà Nội
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Thiền viện Viên Chiếu
  Người đọc:
  Huy Hồ
  Bấm để mở rộng...