giác ngộ

 1. dieuphapam

  Cỗ Xe Đại Giác (Mahābodhiyanā)

  Ba-la-mật (Pārāmīs) là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, v.v…đi kèm với lòng bi mẫn và Trí Hiểu Biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến. Ba-la-mật (Pārāmīs) dự phần vào việc thực hành Cổ xe lớn - Cổ xe đại giác...
 2. dieuphapam

  Hạnh Phúc Cầm Tay

  Khi ngồi cạnh một dòng suối, ta thấy sung sướng được nghe tiếng suối reo, được thấy dòng nước lấp lánh đang chảy, được ngắm nhìn những hòn sỏi bóng loáng và những cây xanh bên bờ suối, ta với suối là một, ta hưởng được sự tươi mát, trong sáng và thanh tịnh của dòng suối, nhưng rồi chỉ trong chốc...
 3. dieuphapam

  Những Nụ Cười Thiền

  Lời mở “Những nụ cười thiền” là tập sách nhỏ phỏng dịch theo “Zen Antics” cũng là một bản dịch tiếng Anh của tác giả Thomas Cleary. Tây phương sưu tập Thiền của Đông phương, và bây giờ người Đông phương đọc lại của người Tây phương. Đó là quá trình tập sách này. Một trăm câu chuyện về tỉnh...
 4. dpa

  Hành Trình Tới Giác Ngộ Và Giải Thoát

  Mae Chee Kaew (1901 -1991) là một phụ nữ nông thôn, đã sống cuộc đời làng quê bình dị tại vùng đông bắc Thái Lan. Cô đã phải vượt qua vô vàn khó khăn khi muốn rời nhà và đi theo con đường cao cả của Đức Phật. Vô cùng may mắn đã gặp được những vị thiền sư tài giỏi nhất thời đó, Mae Chee Kaew đã...
 5. dpa

  Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ

  Tôi sung sướng biết rằng bản dịch này về một giải thích ứng khẩu sâu xa do Kyabje Khyentse Dorje Chang về tác phẩm Thog mtha bar gsum du dge ba’i tam của Za Patrul Rinpoche đã được ấn hành dưới tiêu đề : Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ. Kyabje Khyentse Dorje Chang là vị trưởng phái của dòng...
 6. dpa

  8 Điều Giác Ngộ

  Mục lục: Lời Đầu Sách Điều Giác Ngộ 1 Điều Giác Ngộ 2 Điều Giác Ngộ 3 Điều Giác Ngộ 4 Điều Giác Ngộ 5 Điều Giác Ngộ 6 Điều Giác Ngộ 7 Điều Giác Ngộ 8 Phần Tổng Kết - Hết
Top