Luận Phật Thừa Tông Yếu

Sách nói - tác phẩm Luận Phật Thừa Tông Yếu

 1. dpa
  Tác giả:
  Thái Hư Đại Sư
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Thích Nhật Quang
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Tuấn Anh.
  Bấm để mở rộng...