Kinh Tương Ưng Bộ tập 3

Sách nói - tác phẩm Kinh Tương Ưng Bộ tập 3

 1. dpa
  Tác giả:
  Viện Nghiên Cứu PH-VN
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Minh Châu
  Người đọc:
  Đoàn Yên Linh
  Bấm để mở rộng...
  Thien Khiem Tran thích nội dung này.