Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

Tác giả
HT Tuyên Hóa

Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chỗ ở của Phật, cũng là chỗ ở của Pháp, cũng là chỗ ở của Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi Phật vừa mới thành chánh giác, thì nói bộ Kinh Hoa Nghiêm này, để giáo hóa tất cả pháp thân Đại Sĩ. Vì bộ Kinh này là Kinh vi diệu không thể nghĩ bàn, do đó bộ Kinh này được bảo tồn ở dưới Long cung, do Long Vương bảo hộ giữ gìn. Về sau do Ngài Bồ Tát Long Thọ, xuống dưới Long cung đọc thuộc lòng và ghi nhớ bộ Kinh này, sau đó lưu truyền trên thế gian.

Bộ Kinh Hoa Nghiêm này, cũng như vầng mây cát tường ở trong hư không, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, như mưa pháp cam lồ, thấm nhuần hết thảy tất cả chúng sinh. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này, cũng như ánh sáng mặt trời, chiếu khắp đại thiên thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ấm áp. Kinh Hoa Nghiêm này cũng như đại địa, làm sinh trưởng tất cả vạn vật. Cho nên, có Kinh Hoa Nghiêm tồn tại, thì có thể nói là thời kỳ chánh pháp trụ lâu dài. Mỗi ngày chúng ta giảng giải Kinh Hoa Nghiêm, nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, quan trọng là phải y chiếu nghĩa lý Kinh điển mà tu hành, phải dùng Kinh để đối trị bệnh tật của thân tâm chúng ta. Tự thân chúng ta có tâm tham, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trừ khử tâm tham; có tâm sân, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trừ khử tâm sân; có tâm ngu si, khi nghe được Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trừ khử tâm ngu si.

Tại sao chẳng đắc được lợi ích lớn? Vì bạn xem Kinh là Kinh, đối với ta chẳng có quan hệ gì. Thật ra, lúc ban đầu đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm cũng vì bạn, tôi và tất cả chúng sinh mà nói, đó là Phật đối với chúng ta mà nói. Chúng ta nghe Kinh văn này, cũng như chính tai chúng ta nghe đức Phật nói đạo lý này, dạy chúng ta y chiếu theo pháp môn này mà tu hành. Bất cứ pháp gì, cũng đều không ra khỏi tự tánh của mỗi chúng ta. Tự tánh của chúng ta, cũng là tận hư không khắp pháp giới. Cho nên, nếu bạn phóng tâm lượng rộng lớn, thì bạn sẽ hợp với Kinh Hoa Nghiêm mà làm một, song, hai mà chẳng phải hai. Ai ai cũng đều y theo cảnh giới Hoa Nghiêm làm cảnh giới của mình, lấy đạo lý vô lượng vô biên, trí huệ vô lượng vô biên của Kinh Hoa Nghiêm, thu nhiếp làm trí huệ của mình. Bạn xem! Như vậy rộng lớn biết dường nào!
(Trích mở đề)

Mục lục:
 1. 01_Hồi-hướng-thứ-sáu_A
 2. 02_Hồi-hướng-thứ-sáu_B
 3. 03_Hồi-hướng-thứ-sáu_C
 4. 04_Hồi-hướng-thứ-sáu_D
 5. 05_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_A
 6. 06_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_B
 7. 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_C
 8. 08_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_D
 9. 09_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_E
 10. 10_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_A
 11. 11_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_B
 12. 12_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_C
 13. 13_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_D
 14. 14_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_E
 15. 15_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_F
 16. 16_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_G
 17. 17_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P5_H
 18. 18_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_A
 19. 19_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_B
 20. 20_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_C
 21. 21_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_D
 22. 22_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_E
 23. 23_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_F
 24. 24_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_G
 25. 25_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P6_H
Người dịch
Thích Minh Định
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh
Người gửi
dpa
Tải về
2,514
Xem
2,514
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top