Kinh Hiền Nhân

Sách nói - tác phẩm Kinh Hiền Nhân

 1. dpa
  Tác giả:
  Hán dịch: Ngô Nguyệt Chi
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Hành Trụ
  Người đọc:
  Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà
  Bấm để mở rộng...