Khi Chánh Niệm Trở Nên Tự Nhiên

Khi Chánh Niệm Trở Nên Tự Nhiên

Tác giả
Thiền Sư U Tejaniya

Cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn thực hành để áp dụng thiền chánh niệm vào cuộc sống một cách thông minh và sáng suốt.

Những lời dạy về sự giải thoát của Đức Phật được giảng giải đơn giản, không giáo điều, thiết thực, phù hợp với thời đại, hoàn cảnh, đời sống của chúng ta, đem đến một góc nhìn thật mới mẻ. Thiền sư U Tejaniya giảng dạy theo cách đó. Ngài không khuyến khích việc thực hành gắng ép để đạt được những năng lực tâm linh. Ngài cảnh báo chúng ta không nên quá cứng nhắc khi áp dụng các kỹ thuật hành thiền, đừng quên rằng việc hành thiền là để trí tuệ sinh khởi. Ngài chỉ ra sự nguy hiểm của những thôi thúc từ cảm xúc, sự dính mắc vào các kinh nghiệm tốt đẹp trên con đường thực hành tâm linh như an bình, tĩnh lặng, sáng suốt và hỷ lạc.

Thay vào đó, Ngài hướng dẫn chúng ta kiên trì chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hằng ngày, đơn giản là hãy thư giãn, chú tâm cẩn thận và để các kinh nghiệm tự đến rồi đi. Từ đó, trí tuệ sinh khởi một cách tự nhiên.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời Nói Đầu - Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Bắt Đầu
 2. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Hãy Thư Giãn
 3. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Đề Mục
 4. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Ứng Dụng Vào Pháp Hành
 5. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Thái Độ Đúng
 6. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Tìm Hiểu Tâm
 7. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Phiền Não 1/2
 8. Phần 1 - Nhận Diện Trí Tuệ - Phiền Não 2/2
 9. Phần 2 - Nghiên Cứu Sáng Suốt Về Tâm - Nhân Và Duyên
 10. Phần 2 - Nghiên Cứu Sáng Suốt Về Tâm - Trầm Cảm
 11. Phần 2 - Nghiên Cứu Sáng Suốt Về Tâm - Đà Quán Tính
 12. Phần 2 - Nghiên Cứu Sáng Suốt Về Tâm - Động Lực Thứ Hai, Minh Sát Tuệ
 13. Phần 3 - Toàn Tâm Hướng Đến Trí Tuệ - Tinh Thần Thực Hành
 14. Phần 3 - Toàn Tâm Hướng Đến Trí Tuệ - Thực Hành Trong Đời Sống 1/2
 15. Phần 3 - Toàn Tâm Hướng Đến Trí Tuệ - Thực Hành Trong Đời Sống 2/2
 16. Lời Kết
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Surapanno Tống Dũng
Người đọc
Kim Phụng
 • Like
Reactions: Hang Thai
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,995
Xem
9,943
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top