u tejaniya

  1. dieuphapam

    Khi Chánh Niệm Trở Nên Tự Nhiên

    Cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn thực hành để áp dụng thiền chánh niệm vào cuộc sống một cách thông minh và sáng suốt. Những lời dạy về sự giải thoát của Đức Phật được giảng giải đơn giản, không giáo điều, thiết thực, phù hợp với thời đại, hoàn cảnh, đời sống của chúng ta, đem đến một góc...
Top