Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám

Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám

Giảng giai nguyện thứ 18 ggnt 18 rất tốt cho cá nhân tôi vì đã giúp tôi có thêm niềm tin về Np cầu nguyện vs nmaddphat tran trong kinh
Tác phẩm giới thiệu khá chi tiết về pháp môn niêm Phật A Di Đà
Top