Tác giả
Tulku Thondup

Trong Độ sinh vô biên, Ngài Tulku Thondup đã tổng hợp các phương pháp từ truyền thống Tây Tạng, những phương pháp cổ xưa của Tây Tạng mà Ngài thấy chúng đưa đến sự an bình nội tâm.Độ sinh vô biên đề cập chi tiết một hệ thống bao quát các bài thực hành để tu tập sự bình an của tâm, tạo điều kiện cho chúng ta có được một thể chất tốt, cho phép chúng ta cùng nhau chia sẻ con đường rèn luyện tâm trí để khai thác năng lực chữa lành của tâm bình an. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên đi vào nguyên lý chữa lành và có đưa ra những phương pháp thiền phù hợp với từng cá nhân.

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu, dẫn nhập
 2. Phần 1: Chữa lành thân và tâm
 3. Phần 1: Con đường đưa đến cảm giác an bình
 4. Phần 1: Từng bước hạnh phúc hơn
 5. Phần 1: Một phương pháp thiền tích cực
 6. Phần 1: Lợi ích của thiền định chữa lành
 7. Phần 1: Nhận thấy tiềm năng chữa lành
 8. Phần 1: Khuyến khích thiền định
 9. Phần 2: Thiền định chữa lành thân tâm
 10. Phần 2: Thấy cơ thể được làm từ vô số tế bào riêng lẻ
 11. Phần 2: Chữa lành cơ thể bằng sóng ánh sáng và năng lượng
 12. Phần 2: Mở rộng sự chữa lành với động tác hoa sen nở
 13. Phần 2: Chia sẽ sóng chữa lành với mọi người
 14. Phần 2: Chữa lành khi ngủ và thức dậy
 15. Phần 3: Các pháp thiền Phật giáo để chữa lành thân tâm
 16. Phần 3: Quán tưởng các đức Phật Dược Sư
 17. Phần 3: Chữa lành với sóng ánh sáng với năng lượng phước lành
 18. Phần 3: Thiền chữa lành cho người hấp hối và người chết
 19. Phụ lục 1: Các nguồn thiền Phật giáo chữa lành
 20. Phụ lục 1 (tiếp theo): Hơi Thở
 21. Phụ lục 2: Một số câu hỏi thường gặp
Người đọc
Huy Hồ, Thanh Sang, Kiều Hạnh, Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
4,834
Xem
4,834
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top