20 Mùa An Cư Quyển 1B

20 Mùa An Cư Quyển 1B

Tác giả
HT Thích Trí Quảng

Mùa An cư có đủ điều kiện thuận tiện cho việc tu hành. Đức Phật dạy chúng xuất gia nếu biết tự tịnh hóa thân tâm mình thì sẽ tác động cho xã hội an vui và hội chúng hài hòa thanh tịnh. Đó là trách nhiệm lớn của hành giả để sau mùa An cư sử dụng thân tâm tốt đẹp mà giáo hóa chúng sanh được lợi lạc.

Phật dạy có tám mươi bốn ngàn pháp môn tu nhằm ứng với tám mươi bốn ngàn phiền não trần lao của chúng sanh. Nói cách khác, chúng sanh có bao nhiêu phiền não nghiệp chướng trần lao, khổ ải thì Phật pháp có bấy nhiêu pháp môn tương ưng để đối trị. Lời Phật dạy như vậy cho thấy không có pháp cố định, nhưng ứng dụng pháp tùy duyên để hành đạo, giáo hóa chúng sanh; nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng gì, ta có thể đáp ứng yêu cầu đó. Trách nhiệm của Tăng Ni chúng ta là như vậy. Nếu chọn một pháp tu thì nên chọn pháp thích hợp với hoàn cảnh ta, đối trị được nghiệp chướng trần lao của ta để có thể thăng tiến trên đường đạo. Chọn pháp không thích hợp không tiến tu được, mà còn hại cho ta và người.

(Tu đúng pháp)

Mục lục:
 1. Phật giáo Nam tông
 2. Theo dấu chân Phật
 3. Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
 4. Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
 5. Tu đúng pháp
 6. An cư là tịnh hóa thân tâm
 7. Đi theo dấu chân Phật và các bậc tiền nhân
 8. Tu là chuyển nghiệp
 9. Nương lực Phổ Hiền Bồ Tát để tiến tu
 10. Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu
 11. Làm cho đất nước cũng là làm cho Phật giáo
 12. Học giáo lý và ứng dụng vào cuộc sống tu hành
 13. Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
 14. Ý nghĩa hồng danh sám hối
 15. Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
 16. An trụ tịch diệt tướng
 17. Ngũ ấm ma trong chúng ta
 18. Phát huy đạo lực
 19. Tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng
 20. Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội
 21. Thực tu, cảm hóa được chư Thiên và quần chúng
 22. Có tâm Quan Âm, sẽ nhận được gia bị của Quan Âm
 23. Tu bồi cội phúc
 24. Ý nghĩa Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa
Người đọc
Huy Hồ, Chiến Thành, Kim Phượng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Tấn Tài
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,879
Xem
2,190
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top