Tuần Chung thất của cố HT Thích Thanh Ngọc

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch quý chư Tăng, Ni
Kính thưa quý Phật tử

Vào ngày 25 tháng 10 năm Bính thân vừa qua môn đồ đệ tử tưởng niệm và cầu nguyện, thành tâm thiết lễ cúng Phật và Tăng hồi hướng công đức cầu nguyện giác linh Tôn Sư cao đăng Phật quốc nhân tuần Chung thất của cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc bậc Thầy khả kính trọn đời cống hiến cho sự nghiệp tu hành và hoằng truyền Phật pháp.
phong bat-le chung that.jpg

ben tu an duong 1.jpg

ben tu an duong.jpg

Toàn thể môn đề pháp quyến, Phật tử quỳ trước Tứ ân đường , cúi đầu đảnh lễ, nhất tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ tát thùy từ chứng giám.
chu ton duc niem huong.jpg

Chư Tôn thiền đức thắp hương tưởng niệm và cầu Giác linh cao đăng Phật quốc​
tac bach cung duong 1.jpg

Môn đồ tứ chúng tác bạch cúng dường trai tăng
chu ton duc-daptu.jpg

Chư Tôn Thiền đức từ bi đáp từ và tụng kinh hồi hướng đến Giác linh HT Thích Thanh Ngọc​
Hết thảy tứ chúng đều tâm niệm:
Tôn sư chúng con, khi lìa trần thế, thẳng hướng Phật quốc, ngày tháng trôi mau, hình bóng đâu còn qua lại, âm thanh nào được thấy nghe, tưởng đức cưu mang, đức lớn Trời cao lồng lộng.
Chỉ mong chư Phật, Bồ tát rũ lòng thương xót, tiếp độ Giác linh, phóng ánh hào quang, dẫn đến ngay lên Ngàn giác. Nhờ đó, chốn tông môn bao đời rạng rỡ, do đây nền Đạo pgháp môn thuở vững vàng, hương hoa Đàm ngào ngạt mười phương, người vật thấm nhuần nguồn lợi lạc

Môn đồ đệ tử tấc dạ chí thành, tấm lòng hiếu nghĩa trước sau mãi mãi không quên, một niệm nguyện cầu, mười phương cảm ứng.

Môn Đồ Đệ Tử
kính bái
 

Hình đính kèm

  • tac bach cung duong.jpg
    tac bach cung duong.jpg
    1.4 MB · Xem: 1,092
Sửa lần cuối bởi mod:
Top