[Thư Pháp] Vô bệnh đệ nhất lợi, Tri túc đệ nhất phú, Thiện hữu đệ nhất thân, Niết bàn đệ nhất lạc

re_vobenhdenhatloi.jpg

Vô bệnh đệ nhất lợi
Tri túc đệ nhất phú
Thiện hữu đệ nhất thân
Niết bàn đệ nhất lạc
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • vobenhdenhatloi.jpg
    21.5 MB · Xem: 855
Top