[Thư Pháp] Từ bi ta nhớ lấy lời, Noi gương trí tuệ trau dồi thân tâm

re_tubitanholayloi.jpg

Từ bi ta nhớ lấy lời
Noi gương trí tuệ trau dồi thân tâm
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • tubitanholayloi.jpg
    13.7 MB · Xem: 824
Top