[Thư Pháp] Trải lòng thương khắp gần xa, chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương

re_trailongthuongkhapganxa.jpg

Trải lòng thương khắp gần xa
Chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương
(Lời Phật dạy)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • trailongthuongkhapganxa.jpg
    21.1 MB · Xem: 716
Top