[Thư Pháp] Ở Hiền Gặp Lành

re_ohiengaplanh.jpg

Ở Hiền Gặp Lành
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • ohiengaplanh.jpg
    13.6 MB · Xem: 542
Top