[Thư Pháp] Nhất thiết duy tâm đạo

dieuphapam

Administrator
re_nhathietduytamdao.jpg

Nhất thiết duy tâm đạo
(Kinh Hoa Nghiêm)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

Top