[Thư Pháp] Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

re_macvixuantanhoalactan.jpg

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
(Mãn Giác thiền sư)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • macvixuantanhoalactan.jpg
    21.8 MB · Xem: 432
Top