[Thư Pháp] Đa văn nghề nghiệp giỏi, Khéo huấn luyện học tập, Nói những lời chơn chất, Là phúc lành..

re_davannghenghiepgioi.jpg

Đa văn nghề nghiệp giỏi
Khéo huấn luyện học tập
Nói những lời chơn chất
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • davannghenghiepgioi.jpg
    21.4 MB · Xem: 511
Top