Thỉnh Đĩa, Kinh Sách, Hình Phật, Chuỗi, Thẻ nhớ, Liên hệ làm việc tại Diệu Pháp Âm

dpa

Administrator
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trung tâm Diệu Pháp Âm xin thông báo

01. Thỉnh Đĩa, Kinh Sách, Hình Phật, Chuỗi, chép Thẻ nhớ, hoạt động thu âm, liên hệ làm việc tại Diệu Pháp Âm hoạt động bình thường tại VP Trung tâm Diệu Pháp Âm, Lầu 2, Chùa Khuông Việt - 1355 Hoàng Sa, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM.

02. Trung Tâm Diệu Pháp Âm tại Củ Chi: Chùa Diệu Pháp, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TPHCM.
Những hoạt động tại Diệu Pháp Âm chùa Khuông Việt, quận Tân Bình vẫn bình thường không thay đổi.


Kính tường
Thầy Thích Minh Thiền
 

Hình đính kèm

Sửa lần cuối bởi mod:
Top