Tác phẩm quá hay. Dễ hiểu, dễ thực hành.
Tác phẩm rất hay, cám ơn người dịch thật chân tiếng việt, cám ơn người đọc rất truyền cảm, cám ơn web DPA đã tạo điều kiện tối ưu để mọi người được học hỏi, cuối cùng là rất biết ơn thầy Ajahn Brahm, tôi đã nghe và đọc tác phẩm này khoảng gần 20 lần, mỗi lần đọc là lại có được niềm an lạc mới. Tuyệt vời.
Top