Trung Phong Pháp Ngữ

Sách nói - tác phẩm Trung Phong Pháp Ngữ

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền Sư Minh Bổn
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Đức Uy, Thy Mai
  Bấm để mở rộng...