Tác giả
Thiền sư Ajaan Fuang Jokito

Quyển sách lạ về cách trình bày nội dung. Không phải như các bài pháp ta thường được đọc mạch lạc: có mở, có thân, có kết. Đằng này sách bao gồm các lời dạy ngắn của thiền sư Ajaan Fuang do tỳ kheo Thanissaro hay các đệ tử khác nhớ lại, hoặc được trích ra từ một số bài pháp đã được ghi âm. Vì lẽ đó, độc giả có thể thấy khó hiểu vì không có cái nhìn toàn cảnh.

Bỏ qua những hạn chế đó, quyển sách vẫn chứa đựng nhiều bài học quý báu cho những người sơ cơ như chúng con, vì lời dạy của ngài Ajaan Fuang giúp ta soi rọi lại mình, can đảm nhìn vào bộ mặt thật của mình.

(Trích lời người dịch)

Mục lục:
  1. Lời người dịch
  2. Lời nói
  3. Công đức - Sống ở đời
  4. Sống độc cư
  5. Thiền - Thở
  6. Cảnh - Giác
  7. Niệm - Buông
  8. Phụ lục 1: Khéo lắng nghe
  9. Phụ lục 2: Bảy giai đoạn
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Diệu Liên Lý Thu Linh
Người đọc
Kiều Hạnh, Nam Trung, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,511
Xem
2,467
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top