Tác giả
Pháp sư Thánh Nghiêm

Lời Giới Thiệu

“TÍN TÂM MINH” là tác phẩm nổi tiếng của đại sư Tăng Xán mà các thiền đường ở Việt Nam đều lưu trữ ít nhất một bản để làm quy chuẩn cho riêng mình.

Năm 1974, có một thiền giả phát tâm dịch tác phẩm “Tín Tâm Minh Nghĩa Giải” của ngài Trung Phong Minh Bổn thiền sư. Nhưng tác phẩm này, ngài giải thích theo lối dung thông vô ngại, lý tánh tuyệt đối, nên khó năm bắt đối với người sơ cơ mới vào đạo.

Đầu hạ năm nay, chúng tôi nhận được bản “Tâm Đích Thi Kệ- Tín Tâm Minh Giảng Lục” do Pháp Cổ Sơn gởi sang nhờ chuyển dịch sang tiếng Việt. Chúng tôi nhận thấy tác phẩm này rất phù hợp với mọi trình độ từ người mới phát tâm nhập đạo cho đến người đã tu lâu trong thiền môn. Vì vậy Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang chúng tôi phân công Thầy Thích Đồng Thọ chuyển dịch tác phẩm này sang tiếng Việt để gởi sang Pháp Cổ Sơn xuất bản và Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ấn hành.

Đặc biệt, tác phẩm này lời lẽ thật đơn giản dễ hiểu. Pháp sư Thánh Nghiêm phân ra từng đoạn từng phần giải thích rất cặn kẽ rõ ràng, thật xác đáng, giúp hành giả vứt bỏ những tình chấp, mê lầm, khó khăn, phải trái, ngộ nhận phát sinh trên con đường tu tập của mình. Tôi nghĩ rằng với sự lợi ích hiếm có này, các vị học giả thiền học Việt Nam đọc nơi đây cũng có thêm phần rũ bỏ tình chấp, tiến tới ngộ nhập bản tâm tròn sáng rộng lớn tự tại của mình. Tôi xin nhất tâm giới thiệu đến quý độc giả gọi là tạo chút cơ duyên đối với các Phật tử Việt Nam.

Tu viện Huệ Quang, Quý hạ năm Mậu Tuất (2018)
Tỳ kheo Thích Minh Cảnh

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu
 2. Phiên âm Hán Việt
 3. Phần giảng giải - Đạo lớn dễ thôi
 4. Tự tâm bình đẳng
 5. Sạch lời hết lo
 6. Tâm không một niệm
 7. Rõ biết phiền não
 8. Không cần suy nghĩ
 9. Thỏa tình thong dong
 10. Pháp không khác pháp
 11. Vạn pháp nhất như
 12. Sáng suốt tự nhiên
Người dịch
Thích Đồng Thọ
Người đọc
Huy Hồ, Thùy Tiên, Ngọc Châu, Hoàng Ly, Punna
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,103
Xem
2,213
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top