Thanh Tịnh Đạo Tập 1

Thanh Tịnh Đạo Tập 1

Tác giả
Bhadantacariy Buddahaghosa

Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng tọa Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.

Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) do Luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pàli tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Ðây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại đức Nanamoli (người Anh, tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Kikàya, Thanh tịnh đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, sư cô Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Ðạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách của người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của sư cô Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.

(Trích Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu - Chương 1 (từ đầu tới đoạn 22)
 2. Chương 1 - Đoạn 23 - 51
 3. Chương 1 - Đoạn 51 - 86
 4. Chương 1 - Đoạn 87 - 126
 5. Chương 1 - Đoạn 127 - 161
 6. Chương 2 - Đoạn 1 - 39
 7. Chương 2 - Đoạn 40 - 93
 8. Chương 3 - Đoạn 1 - 49
 9. Chương 3 - Đoạn 50 - 90
 10. Chương 3 - Đoạn 90 - 131
 11. Chương 4 - Đoạn 1 - 41
 12. Chương 4 - Đoạn 42 - 78
 13. Chương 4 - Đoạn 79 - 125
 14. Chương 4 - Đoạn 126 - 166
 15. Chương 4 - Đoạn 167 - 202
 16. Chương 5 - Đoạn 1 - 42
 17. Chương 6 - Đoạn 1 - 54
 18. Chương 6 - Đoạn 55 - 94
 19. Chương 7 - Đoạn 1 - 45
 20. Chương 7 - Đoạn 46 - 88
 21. Chương 7 - Đoạn 89 - 128
 22. Chương 8 - Đoạn 1 - 43
 23. Chương 8 - Đoạn 44 - 83
 24. Chương 8 - Đoạn 84 - 122
 25. Chương 8 - Đoạn 123 - 146
 26. Chương 8 - Đoạn 147 - 185
 27. Chương 8 - Đoạn 186 - 222
 28. Chương 8 - Đoạn 223 - hết
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Thích Nữ Trí Hải
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Bình Nguyên, Ngọc San
Người gửi
dieuphapam
Tải về
9,496
Xem
9,496
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top