Thành Duy Thức Luận Giảng Giải

Sách nói - tác phẩm Thành Duy Thức Luận Giảng Giải

 1. dpa
  Tác giả:
  Hán dịch: Tam Tạng Huyền Trang
  Nhà xuất bản:
  HT Thích Thiện Siêu
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Thiện Siêu
  Người đọc:
  Thy Mai, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Kim Phượng
  Bấm để mở rộng...