Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Thượng

Sách nói - tác phẩm Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Thượng

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền sư Lai Quả
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Thanh Thuyết, Huy Hồ, Chiếu Thành
  Bấm để mở rộng...