Phát Tâm Bồ Đề

Sách nói - tác phẩm Phát Tâm Bồ Đề

 1. dpa
  Tác giả:
  Đại sư Ribur Rinpoche
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Hồng Như Thubten Munsel
  Người đọc:
  Tuấn Anh, Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...