Pháp Đơn Giản - 108 Ẩn Dụ Về Pháp

Pháp Đơn Giản - 108 Ẩn Dụ Về Pháp

Tác giả
Thiền sư Ajahn Chah

Thiền sư Ajahn Chah rất thiện xảo trong việc sử dụng các ẩn dụ vừa chính xác và vừa lạ để giải thích các Pháp. Đôi khi ngài làm rõ một điều trừu tượng với một hình ảnh thật đơn giản, sống động; khi thì ngài ‘tiếu lâm’ hóa sự ám chỉ trong một hình ảnh khiến ta có thể nhận ra nhiều tầng ý nghĩa bên trong đó, giúp ta nắm được ý nghĩa tiếp theo đó. Nói cách khác, đôi khi các ẩn dụ cho ta lời giải đáp, đôi khi chúng đặt ra những vấn đề cho ta suy gẫm.

Hiểu được một chút gì đó trong trùng điệp hiểu biết của ngài cũng đã là phước báu trong kiếp này, cũng sẽ làm hành trang cho kiếp tái sinh của ta thêm đủ đầy.
(Trích lời giới thiệu)

Mục lục:
  1. Lời Giới Thiệu
  2. Cái Bắt Đầu Là Cái Kết Thúc
  3. Con Đường Đơn Độc
  4. Máy Ghi Âm Bên Trong Bạn
  5. Học Và Hành
  6. Sống Với Rắn Độc
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Diệu Liên Lý Thu Linh
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,880
Xem
5,896
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top