Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp

Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp

Tác giả
Khenchen Konchog Gyaltshen

Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn ở cửa đèo.
Nó đến gần không hề ngơi nghỉ ngay cả trong chốc lát.
Ngoài Giáo pháp, không điều gì có thể trợ giúp được.
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi.
(Khenchen Konchog Gyaltshen)

Bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn được sử dụng ở đây như một ẩn dụ cho điều không thể tránh khỏi. Từ lúc bình minh ở phương đông cho tới hoàng hôn ở phương tây, mặt trời di chuyển không ngơi nghỉ ngay cả một giây phút. Không ai có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này, đúng không? Tương tự như thế, từ lúc sinh ra, ta đang làm một cuộc hành trình hướng về cái chết trong từng giây phút. Ta không tỉnh giác về điều đó, mặc dù ta đang chạy marathon nhưng mỗi ngày ta vẫn xông tới để nhìn mặt Thần Chết. Ta cho rằng mình đang sống, nhưng về cơ bản thì bản chất của ta là sự chết. Thân thể này chỉ là một cái xác sống. Cho dù kỹ thuật của ta có mạnh mẽ tới đâu chăng nữa, không ai có thể làm mặt trời ngừng lặn. Cái chết thì giống như thế. Không ai có thể khước từ cái chết. Chết là điều không thể tránh khỏi.

Vào lúc chết, hiển nhiên là không điều gì có thể giúp đỡ ta. Cho dù một người có thể mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, cho dù người ấy là nhà cai trị uy quyền nhất của thế giới, quyền lực ấy cũng không thể giúp họ ngăn cản cái chết của chính họ. Một người có thể có nhiều bạn hữu và người thân thuộc, nhưng không ai có thể giúp được gì cho người ấy vào lúc chết. Một người có thể đã tích tập của cải bao la, nhưng vào lúc chết, họ cũng hoàn toàn bất lực. Vị bác sĩ tài giỏi nhất, người hiểu biết mọi sự về thuốc men và bệnh tật: người ấy cũng bất lực trước cái chết. Cho dù chính Đức Phật xuất hiện trước bạn, Ngài không thể làm điều gì cho bạn trừ phi bạn có một nối kết với Pháp. Vào lúc chết, mọi máy móc và kỹ thuật tinh vi trong thế giới đều bất lực. Hiện nay, bạn có thể nhìn thấy người ta hấp hối trong bệnh viện có máy móc bao quanh. Vào lúc ấy, Pháp là phương cách duy nhất để trợ giúp những người đang trải nghiệm cái chết.

(Lời khuyên dành cho các Thiền giả)

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Những vần kệ mở đầu
 3. Lời khuyên tổng quát
 4. Những khát khao là kho lưu trữ ác hạnh
 5. Do bởi thời đại suy hoại
 6. Bạn có thể nghĩ rằng
 7. Te-Rang
 8. Những người bình thường không thể giữ giới luật
 9. Lời khuyên dành cho các Thiền giả
 10. Các hoạt động của sinh tử như những gợn sóng
 11. Việc tích tập của cải
 12. Sinh lão bệnh tử
 13. Ba cõi thấp
 14. Của cải cúng dường
 15. Cố ý làm điều sai
 16. Bốn chuẩn bị
 17. Tam bảo
 18. Nhơ uế của hành vi xấu xa và che chướng
 19. Hai tích tập
 20. Giới hạnh thanh tịnh
 21. Các hậu quả của sự vô đạo đức
 22. Lời khuyên dành cho các hành giả đại thừa
 23. Bồ đề tâm siêu việt
 24. Bồ đề tâm nguyện
 25. Lời khuyên về sáu ba-la-mật
 26. Áo giáp nhẫn nhục
 27. Quân bình thiền định
 28. Lời khuyên dành cho các hành giả Kim Cương thừa
 29. Các giáo lý của đạo sư
 30. Giai đoạn phát triển
 31. Sự trì tụng Kim Cương
 32. Kiến Hành và Thiền
 33. Lời khuyên chuẩn bị thực hành đại ấn
 34. Tâm và tư tưởng
 35. Tâm xuất hiện như một con sóng của đại dương
 36. Việc đưa mọi sự vào con đường
 37. Những kinh nghiệp đa tạp
 38. Thân huyễn hóa
 39. Lời khuyên về kết quả cuối cùng của việc thực hành Pháp
 40. Hai loại thân hình tướng
 41. Kết luận với lời khuyên súc tích
 42. Cuộc đời của Drigung Bhande Dharmaradza
 43. Cuộc đời của Drigung Bhande Dharmaradza (tiếp theo)
 44. Lời khuyên đúng đắn cho các hành giả Pháp
 45. Lời khuyên đúng đắn cho các hành giả Pháp (tiếp theo)
 46. Thuật ngữ và danh hiệu
 47. Thư mục được chú thích
 48. Danh mục dòng đầu tiên
Người dịch
Thanh Liêm
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,011
Xem
3,011
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top