Luận Đại Trí Độ tập 04

Sách nói - tác phẩm Luận Đại Trí Độ tập 04

 1. dpa
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  NS TN Diệu Không
  Người đọc:
  Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết
  Bấm để mở rộng...
  Thin thích nội dung này.