Luận Đại Trí Độ tập 03

Luận Đại Trí Độ tập 03


Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật.

Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị vị thiện hữu trí thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chưong, khảo chánh và lược dịch từ 1.000 quyển, cô đọng lại thành 100 quyển.

Tôi nhận thấy công tác phiên dịch các tạng Pali, Sankrit, Hán v.v… ra Việt văn, đã được nhiều bậc tôn túc cao minh thực hiện. Thế nhưng cho đến nay, Bộ Luận Đại Trí Độ này chưa được phiên dịch ra Việt văn.

Bởi nhân duyên ấy, cho nên dù tuổi già sức yếu, tôi cũng xin nguyện đóng góp vào công tác phiên dịch, và mạnh dạn dịch bộ luận này từ Hán văn ra Việt văn, nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học hỏi của hàng Tăng ni và Phật tử.

Bát nhã Ba la Mật nghĩa quá thậm thâm vi diệu, chẳng có thể dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn đạt được. Do vậy nên công tác phiên dịch vô cùng khó khăn, chẳng sao tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc cao minh hoan hỷ chỉ giáo cho.

Vì muốn cho lời văn trong bản dịch phù hợp với lối hành văn hiện đại, nên tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Thiện Trí và Cư sĩ Tâm Viên Lê văn Lâm* giúp tôi trong việc nhuận bút và biên tập.

Sau gần trọn 5 năm làm việc liên tục, Bộ luận Đại Trí Độ này mới được hoàn tất.

Bằng tịnh tin tâm lực, tôi xin nguyện dem công đức phiên dịch này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

NAM MÔ MÃN TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
MÙA AN CƯ ĐINH MÃO (PL. 2531)
Tỳ kheo Ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG
Chùa Hồng Ân – Huế


* Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.

Mục lục:
 1. Q41-Phẩm Thứ Bảy
 2. Q41-Phẩm Thứ Tám
 3. Q42-Phẩm 9-Tập Tán
 4. Q42-Phẩm 9 tt-Tập Tán tt
 5. Q43-Phẩm 9tt-Tập Tán tt
 6. Q43-Phẩm 9tt-Phẩm 10-Hành Tướng
 7. Q44-Phẩm Thứ 11-Huyền Nhơn
 8. Q44-Phẩm Thứ 11-Huyền Nhơn tt Và Phẩm Thứ 12
 9. Q45-Phẩm Thứ 13 và Phẩm Thứ 14
 10. Q45-Phẩm Thứ 15-Phú Lâu Na
 11. Q46-Phẩm Thứ 16-Thừa Đại Thừa
 12. Q46-Phẩm Thứ 18-Tác Vấn Thừa 1
 13. Q47-Phẩm Thứ 18-Tác Vấn Thừa 2
 14. Q48-Phẩm Thứ 19-Quảng Thừa 1
 15. Q48-Phẩm Thứ 19-Quảng Thừa 2
 16. Q49-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt
 17. Q49-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt
 18. Q50-Phẩm Thứ 20-Phát Thú Thập Địa tt
 19. Q50-Phẩm Thứ 20-Xuất Đáo
 20. Q51-Phẩm Thứ 22-Thắng Xuất
 21. Q51-Phẩm Thứ 23-Đẳng Không
 22. Q52-Phẩm Thứ 24 Và Phẩm Thứ 25
 23. Q52-Phẩm Thứ 25 tt
 24. Q53-Phẩm Thứ 26-Vô Sanh Tam Quán 1
 25. Q53-Phẩm Thứ 26-Vô Sanh Tam Quán 2
 26. Q54-Phẩm Thứ 27-Thiên Vương 1
 27. Q54-Phẩm Thứ 27-Thiên Vương 2
 28. Q55-Phẩm Thứ 28 Và Phẩm Thứ 29
 29. Q55-Phẩm Thứ 29 tt
 30. Q56-Phẩm Thứ 30-Tán Thán
 31. Q56-Phẩm Thứ 31-Diệt Tránh
 32. Q57-Phẩm Thứ 32 Và Phẩm Thứ 33
 33. Q58-Phẩm Thứ 34 Và Phẩm Thứ 35
 34. Q58-Phẩm Thứ 36-A Nan Xứng Dự
 35. Q59-Phẩm Thứ 37-Xá Lợi 1
 36. Q59-Phẩm Thứ 37-Xá Lợi 2
 37. Q60-Phẩm Thứ 38-Quảng Lượng Pháp Thí 1
 38. Q60-Phẩm Thứ 38-Quảng Lượng Pháp Thí 2
Người dịch
NS TN Diệu Không
Người đọc
Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết
 • Like
Reactions: Thin
Người gửi
dpa
Tải về
3,089
Xem
3,089
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top