Lời Đạo Sư Quyển 2 - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

Hungkar Dorje Rinpoche - Khyentse Rigdzing Hungkar Dorje - Hiếu Thiện dịch

 1. dieuphapam


  Hãy khiêm tốn càng nhiều càng tốt, hãy đơn giản càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể thấy những người khác cao hơn; đặc biệt là thấy Guru, đạo sư, thấy bậc thầy của mình là cao hơn nhiều, quan trọng hơn bản thân mình nhiều. Nhưng vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ: cái ngã của chúng ta quá lớn.

  Cứ như vậy, đã hình thành đoạn đầu và đoạn giữa của kết nối thiện lành giữa các bạn và tôi. Bạn phải có trí tuệ sắc bén và thấu suốt giáo lý để nhận ra được trí tuệ tàng ẩn với những hành động thiện xảo của Thầy và nắm bắt bất kì điều gì Ngài truyền dạy.
  (Trích Lời vàng của Thầy tôi)
  Tác giả:
  Hungkar Dorje Rinpoche
  Nhà xuất bản:
  Đà Nẵng
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Hiếu Thiện
  Người đọc:
  Huy Hồ, Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...