Dũng Khí Giác Ngộ

Dũng Khí Giác Ngộ

Tác giả
Dilgo Khyentse Rinpoche

Ngài Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, bậc có đời sống xuất sắc đã viên tịch vào tháng 9 năm 1991, là một trong những triết gia, học giả, thi sĩ và vị thầy thiền định của truyền thống Đại Thừa, Đại Ấn, và Đại Viên Mãn của Phật Giáo Kim Cương Thừa. Hàng ngàn đệ tử ở Tây Tạng và trên khắp thế giới tôn kính Ngài rất cao.

Vào mùa hè năm 1990, chúng tôi đã may mắn và vinh dự được làm lễ kỷ niệm lần thứ 15 ngày Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche lần đầu tiên đến phương Tây, từ 15 tháng bảy đến 15 tháng tám. Theo lời khẩn cầu của các đệ tử, Rinpoche đã dẫn dắt nghiên cứu chuyên đề về ‘Cốt tủy của Phật Đạo’, với một chương trình gồm thực hành, giảng dạy, quán đảnh, và các hướng dẫn cốt tủy từ tất cả học phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Nghiên cứu chuyên đề kéo dài một tháng này xảy ra tại trụ sở thuộc Châu Âu của Ngài, Shechen Tennyi Dargyeling, tại La Sonniere ở Nước Pháp.

Ngài dạy về nhiều trình độ khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người tham dự giáo lý Ngài, để mọi người có thể đạt được an bình và giải thoát tối thượng. Về tất cả giáo lý khác nhau mà Khyentse Rinpoche và các Lama khác đã ban trong dịp này, giáo lý về Dũng Khí Giác Ngộ này, là vô song và đặc biệt quan trọng. Do đó, tôi tỏ lòng biết ơn to lớn đến nhóm dịch thuật Padmakara và tổ xuất bản đã mời tôi giới thiệu quyển sách này.

Giáo lý trình bày ở đây là Sự Rèn Luyện Tâm của vị Tổ Ấn Độ, Ngài Atisha (982-1054) và vị Tổ Tây Tạng Thogmé Zangpo (1296-1369). Rinpoche đã giảng dạy theo kinh nghiệm và thực hành suốt đời Ngài. Giáo lý này là cốt tủy thật sự của toàn bộ thực hành của Phật giáo Tây Tạng, và là giáo lý tâm yếu của các vị thầy trong mọi xứ sở Phật giáo trên 2.500 năm qua.

Nó là ngưỡng cửa, đường lối và kết quả của tất cả truyền thống. Truyền thống Gelug là con đường tiệm tiến của ba trình độ hiểu biết và ba chủ đề chính của con đường. Truyền thống Sakya là con đường, kết quả và sự chuẩn bị cho ba cái thấy này. Với truyền thống Kagyu, trong đó hai dòng truyền rèn luyện tâm của vị Tổ Kadampa và dòng trao truyền miệng về Mahamudra của Tổ Milarepa cùng chảy làm một, nhân là Phật tánh, sự hỗ trợ là cuộc sống làm người quý báu, sự thúc đẩy của các vị thầy tâm linh, các phương tiện thiện xảo là hướng dẫn cốt tủy của các Ngài, và kết quả là sự đạt được các thân và trí tuệ. Truyền thống Nyingma phối hợp quyết tâm giải thoát khỏi bánh xe hiện hữu bằng việc nhận ra tính phù phiếm của nó, tin chắc trong luật nhân quả của hành vi, đánh thức tâm vị tha vì lợi ích người khác, và hoàn thiện cái thấy về mọi hiện tượng như thanh tịnh bổn nguyên.

Giáo lý này là kết quả kinh nghiệm của các vị thầy trong quá khứ. Nó thích nghi với thời đại hiện nay của chúng ta và có thể dễ dàng kết hợp với cuộc sống hàng ngày. Lợi ích của nó đem lại tương xứng với nhu cầu to lớn nhất của chúng ta, và qua nó chúng ta phát triển một tấm lòng tốt đẹp, một cảm giác nhân ái, và tự do.

Tôi cũng cám ơn tất cả những người làm cho giáo lý này có thể thực hiện được vào lúc nó được ban, và nhóm dịch thuật Padmakara, đội ngũ xuất bản đã chuẩn bị cho quyển sách này. Tôi cũng đặc biệt cám ơn Ngài Khyentse Tulku Jigme Nuden Dorje, đã bắt đầu sao chép không mệt mỏi giáo lý bằng tiếng Tây Tạng và sau đó chuyển dịch thành Anh ngữ; và Wulstan Fletcher, Pema Yeshe, Kristine Permild, và tất cả những người góp phần cho sự chuẩn bị và xuất bản bản văn.

Cầu mong quyển sách này gợi cảm hứng cho mọi người, được chào đón trong tất cả ngôn ngữ, tất cả giáo lý quý báu đã được bảo tồn trong sự hoàn toàn thanh tịnh trong nhiều thế kỷ ở Tây Tạng. Bản văn này là một hương vị bé nhỏ của kho tàng tri kiến phi thường đó. Trong tương lai, cầu mong hoàn toàn được tự do để duy trì sự thừa kế chính đáng của chúng ta và chia xẻ nó với toàn thể nhân loại.

Vào lễ kỷ niệm tháng cát tường của Ngài Jedrung Rinpoche (1856-1892), vị đệ tử chính của Khyentse đệ nhất (1820-1892) và của Kongtrul Vĩ Đại (1813-1899) và trở thành vị thầy gốc của Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) và Kangyur Rinpoche (1898-1974), tôi cầu nguyện tất cả các vị thầy được trường thọ và mọi mong ước cho lợi ích chúng sanh của các Ngài được thành tựu. Cầu mong chiến tranh, đói khổ, và mọi bệnh tật, thảm họa thiên nhiên ngưng lại. Cầu mong Ngài Kyabje Dilgo Khyentse nhanh chóng trở lại dẫn dắt chúng ta và gióng lên hồi trống Giáo Pháp, đánh thức tất cả chúng sanh vào trạng thái tỉnh giác tối thượng.

(Trích Lời giới thiệu)

MỤC LỤC
1. Lời Giới Thiệu – Nền Tảng Thực Hiện Bồ Đề Tâm
2. Bồ Đề Tâm phần 1 2
3. Bồ Đề Tâm phần 2 2
4. Đem Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Lên Con Đường Giác Ngộ
5. Bồ Đề Tâm Trong Hành Động
6. Một Giải Thích Sự Thực Hành Như Một Con Đường Của Cuộc Sống
7. Trình Độ Thành Thạo Trong Rèn Luyện Tâm
8. Những Nguyên Tắc Chỉ Đạo Cho Việc Rèn Luyện Tâm
Người dịch
Giác Niệm
Người đọc
Tuấn Anh
  • Like
Reactions: dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,952
Xem
4,707
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top