Đừng Coi Thường Phiền Não

Đừng Coi Thường Phiền Não

Phải đến trường Thiền rồi bạn mới tự hành Thiền tại nhà nhé.Có những chướng ngại khi ngồi mà bạn ko có sư thầy hướng dẫn.Coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy.
sách rất hay và hữu ích cho người tự hành thiền tại nhà.
Top