Đại Thừa Tuyết Đối Luận

Sách nói - tác phẩm Đại Thừa Tuyết Đối Luận

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền sư Nguyệt Khê
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ
  Bấm để mở rộng...