Tác giả
Tỳ kheo Chân Tuệ (Sư Thư) biên soạn

Ngày nay, thiền Vipassana (thiền Minh Sát) ngày càng trở nên quen thuộc và được nhiều người tìm hiểu, mục đích của cuốn sách nhỏ này giúp cho các thiền sinh nắm được các thông tin căn bản cần thiết trong một khóa thiền, đồng thời cuốn sách cũng đưa ra những chỉ dẫn cơ bản để thiền sinh có thể tham khảo và áp dụng trong việc thực hành.

(Lời nói đầu)

Mục lục:
  1. Cẩm nang khóa thiền Vipassana (phần 1)
  2. Cẩm nang khóa thiền Vipassana (phần 2)
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,862
Xem
1,862
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top