39 Bài Giảng Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

39 Bài Giảng Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Tác giả
Thiền sư U Pandita Sayadaw

“Là một Thiền sư, Ngài đã hướng dẫn chúng tôi thực hành một cách tinh tế và vi diệu.

Là một học giả, Ngài đã đem lại sức sống và ý nghĩa mới mẻ về những lời dạy muôn đời của đức Phật.

Và là một người bạn tinh thần vĩ đại, Ngài đã khích lệ chúng tôi nỗ lực tìm đến nơi giải thoát cao thượng.

Ðức Phật xuất thân từ giòng dõi chiến sĩ của xứ Ấn Ðộ cổ xưa. Và ngày nay, Thiền sư U Pandita Sayādaw là một chiến sĩ tâm linh của thời đại chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải dũng mãnh tinh tấn và vui mừng tin tưởng là chúng ta có thể giải thoát ngay trong kiếp sống này. Thiền sư U Pandita Sayādaw đã giúp chúng ta nhận ra nguồn năng lực bên trong của chính mình, để chinh phục một con tâm chật hẹp, giới hạn, lệ thuộc vào điều kiện ngoại giới và chấp thủ” - Ngài Joseph Goldstein (Barre, Massachusett), một hành giả thiền minh sát Vipassana nổi tiếng tại Hoa kỳ đã viết về Ngài Thiền sư U Pandita Sayādaw.

Ngài như một chiến tướng oai nghi và hùng dũng trên cổ xe từ bi và trí tuệ thúc dục Thiền sinh nỗ lực không ngừng nghỉ để đánh tan các đoàn quân tham lam và sân hận trên chiến trường si mê của kiếp nhân sinh. Ngài luôn luôn nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta thấy rõ rằng giải thoát là một việc mà bất cứ ai nỗ lực thiền tập đều có thể thành đạt ngay trong kiếp sống này chứ không phải là chuyện mơ hồ như thường được nghĩ.

39 Bài Giảng Khóa Thiền Mùa Xuân 2007 là tổng hợp các bài giảng của Ngài trước lúc viên tịch tại Bang Kok, Thái Lan

Mục lục:
 1. Tiểu Sử Thiền Sư U Pandita Sayadaw
 2. 2 Kẻ Thù Và 4 Loại Hiểm Nguy
 3. Cách Đoạn Trừ Sự Thô Tháo
 4. Bố Thí Đúng Cách Như Thế Nào
 5. Tại Sao Phải Giữ Giới
 6. Thoát Khỏi Kẻ Thù Và Sợ Hãi
 7. 3 Phẩm Hạng Của Sự Giữ Giới
 8. Lợi Ích Của Sự Giữ Giới
 9. Cha Mẹ Và Con Cái, Ai Là Ân Nhân
 10. 2 Loại Sinh Tố Tinh Thần Cho Tâm
 11. Sức Mạnh Của Thiền Tứ Niệm Xứ
 12. Thiền Định Và Thiền Minh Sát
 13. Kỹ Thuật Hành Thiền Tứ Niệm Xứ
 14. 5 Chướng Ngại Tâm
 15. Vai Trò Của Tầm Và Tứ
 16. Đặc Tính Chung Và Đặc Tính Riêng
 17. Cách Quan Sát Đề Mục Hiệu Quả
 18. 5 Yếu Tố Giúp Thực Hành Tốt Đẹp
 19. Sự Hình Thành Sát Na Định
 20. Phương Pháp Tu Tập
 21. Chân Đế Và Tục Đế
 22. Minh Sát Tuệ Và Minh Sát Suy Diễn
 23. Minh Sát Tuệ Hình Thành Như Thế Nào
 24. 5 Pháp Bảo Vệ - Cách Trình Pháp Đúng Và Hiệu Quả
 25. Phương Pháp Niệm Tâm
 26. Các Loại Tâm Bất Thiện
 27. Niệm Tâm (tiếp theo)
 28. Vai Trò Của Chánh Niệm
 29. Chấm Dứt Luân Hồi
 30. Quán Thân Trên Thân
 31. Tinh Tấn - Chánh Niệm - Tỉnh Giác
 32. Vô Thường - Khổ - Vô Ngã
 33. Lợi Ích Của Thiền Tứ Niệm Xứ
 34. Quân Bình Ngũ Lục
 35. Thực Hành Có Hệ Thống
 36. Ý Nghĩa Satipatthana
 37. Niệm Vào Đề Mục Sinh Khởi
 38. Người Thầy Và Người Bạn Đạo
 39. 3 Loại Tinh Tấn
 40. 6 Phẩm Tính Của Tứ Chúng
 41. Tóm Tắt - hết
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Tỳ Khưu Pháp Nhiên
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,184
Xem
4,248
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top