[Thư Pháp] Biết cung kính khiêm nhường, Tri túc và tri ân, Đúng thời nghe chánh pháp, Là phúc lành

re_bietcungkinhkhiemnhuong.jpg

Biết cung kính khiêm nhường
Tri túc và tri ân
Đúng thời nghe chánh pháp
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • bietcungkinhkhiemnhuong.jpg
    21.6 MB · Xem: 222
Top